PASŪTĪŠANAS NOTEIKUMI 

                                                                                                                     PASŪTĪJUMA VEIKŠANA

1.       Pasūtījumus var veikt interneta veikalā AVA Cosmetics (turpmāk – Interneta veikals).

2.       Pārdodamo preču sortiments pieejams Interneta veikalā. Preču iegāde notiek, veicot priekšapmaksu par precēm un transportēšanas izdevumiem. Paredzamais piegādes laiks līdz 14 dienām.  Ārkārtēju situāciju, kurjerdienestu noslogotības un citos neparedzamos gadījumos, ko interneta veikals nevar ietekmēt, preču piegādes laiks var būt ilgāks. Rēķins  tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

3.       Pircējs pērk un pieņem preci atbilstoši sortimentam, kuru tas norāda Interneta veikala vietnē (turpmāk – Pasūtījums). Īpašuma tiesības uz preci pāriet pircējam ar preces pirkuma maksas pilnīgas samaksas un saņemšanas dienu.

4.      Veicot pirkumu Interneta veikalā, Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem un  apstiprina, ka ir rīcībspējīga persona un norādījis patiesus datus, kas nepieciešami Līguma izpildei. Pircējam ir jābūt sasniedzamam pa pasūtījumā norādītajiem saziņas līdzekļiem: e-pastu un/vai mobilā telefona numuru. Ja pircējs ir juridiska persona, tās rīcībā rīkojas tam atbilstoši pilnvarota persona.

5.       Pasūtot preces Interneta veikalā, Pircējs ir iepazinies un bez iebildumiem piekrīt vispārīgajiem noteikumiem, distances līguma noteikumiem un apņemas tos ievērot.

6.       Distances līgums (turpmāk – Līgums) tiek slēgts starp Pārdevēju un Pircēju, kas izdara pasūtījumu un veic pirkumu Interneta veikalā.

7.       Līgums stājas spēkā brīdī, kad Pircējs ir veicis pasūtījumu, izmantojot distances saziņas līdzekļus, un ir saņēmis no Pārdevēja apstiprinājumu par veikto pasūtījumu ar elektroniskā pasta vai tālruņa starpniecību. Pasūtījumu un tā saņemšanas apstiprinājumu uzskata par saņemtiem, kad tiem var piekļūt persona, kurai tie ir adresēti. Līgums ir spēkā līdz tā izpildei, t.i. līdz pasūtījuma preču nodošanai. Līgums attiecas uz visiem Interneta veikalā izdarītajiem pirkumiem.

8.    Pārdevējam ir tiesības jebkurā laikā bez brīdinājuma vienpusēji mainīt un papildināt Noteikumus, tos publicējot interneta veikala sadaļā “Pasūtīšanas noteikumi”. Izdarot Pasūtījumu tiek piemēroti pasūtīšanas brīdī spēkā esošie Noteikumi. Pircējam ir pienākums ar tiem iepazīties katra Pirkuma veikšanas brīdī Interneta veikala vietnē.

 

PREČU CENAS

9.     Interneta veikalā preču cenas ir norādītas Eiro. Cenas ir spēkā pasūtījuma veikšanas brīdī. Apstiprinot Pasūtījumu, Pircējs piekrīt spēkā esošās preces cenas apmaksai. 

10.  Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču cenas, t. sk., tās paaugstinot, noteikt precēm īpašu cenu, rīkot atlaižu akcijas. Preces pārdošanas cena ir cena, kas ir publicēta Interneta veikalā pasūtījuma veikšanas brīdī. Ja, tehnisku iemeslu dēļ internetā publicētas neatbilstošas vai nepareizas preču cenas, Pārdevējs par to informē Pircēju, izmantojot Pircēja norādītos saziņas līdzekļus.

 

PREČU SORTIMENTS

11.  Pircējs var iegādāties Interneta veikalā izvietotās Preces. Preces nopērkamas, kamēr tās ir izvietotas Interneta veikalā, tām nav piezīmes IZPĀRDOTS un pieejamas Interneta veikala vai piegādātāja noliktavā.  Profesionālās līnijas produktus var iegādāties attiecīgās nozares skaistumkopšanas speciālisti. Šajā gadījumā Pircējam jāiesniedz Pārdevējam (jānosūta uz e-pastu [email protected]) profesionālo izglītību apliecinošs dokuments/kopija ar aizsegtu personas kodu. Nesaņemot šo dokumentu līdz Pirkuma veikšanai, pasūtījums tiek anulēts.

12.  Gadījumā, ja Pircējs veicis Pasūtījumu, un Prece noliktavā nav pieejama, un tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams to operatīvi izņemt no piedāvājuma, Interneta veikals par to informē Pircēju viņa norādītajos saziņas līdzekļos. Pārdevējs var piedāvāt Pircējam analogu preci. Izvēli pieņem Pircējs un dara to zināmu Pārdevējam.  Pircējam ir tiesības izvēlēties naudas atmaksu par ražotāja noliktavā neesošu Preci, ja Pārdevējs par to informējis Pircēju epastā vai telefoniski. Izvēle par naudas atmaksu jāpaziņo rakstiski Pārdevējam epastā, norādot bankas pārskaitījumam nepieciešamos rekvizītus. Interneta veikals nesedz Pircēja iespējamos zaudējumus, kas var rasties, ja Pircējs veicis noliktavā neesošas Preces Pasūtījumu gadījumā, ja Interneta veikals par šo apstākli informējis Pircēju 14 kalendāro dienu laikā.

13.  Preču raksturojumos tiek izmantota ražotāju sniegtā informācija un attēli (tie var būt ilustrējoši un preces izskats var atšķirties).

14.  Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma jebkurā laikā vienpusēji mainīt preču sortimentu un aktualizēt preču specifikācijas.

 

PREČU PIEGĀDE / SAŅEMŠANA

15.  Veicot Pasūtījumu, Pircējs norāda Preces piegādes veidu. Piegāde ar kurjeru iespējama īpašos gadījumos pēc Pircēja izvēles, individuāli telefoniski vienojoties ar interneta veikalu. Plašāka informācija sadaļā Piegāde.

16.  Par Preces piegādi Pircējam jāveic  rēķinā norādītā samaksa. Par piegādi uz pakomātu tiek iekasēta sūtīšanas maksa 3,00 EUR par vienu paku. Par piegādi ar kurjeru cena tiek noteikta atkarībā no kurjerdienesta izcenojumiem.

17.  Iespējama viena Pasūtījuma Preču sadale atsevišķos sūtījumos atkarībā no Preču izmēriem. Šajā gadījumā pēc pasūtījuma veikšanas Interneta veikals informēs Pircēju par radušos situāciju.

18.  Piegāde ar kurjeru. Pirms preces saņemšanas Pircējam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai ID karte, kā arī Pasūtījumu identificējoša informācija (numurs, Pārdevēja apstiprinājums) vai cita kurjerdienesta noteiktā informācija. Pretējā gadījumā Pārdevējs/kurjers Preces neizsniedz. Preces tiek izsniegtas tikai Preces pasūtījumā norādītajam Pircējam.

19.  Saņemot Preci, Pircējam vizuāli jāpārliecinās par preces ārējo iepakojumu (iespējamie bojājumi) kurjera klātbūtnē, kā arī jākonstatē preces vizuāli defekti. Defektu konstatēšanas gadījumā Pircējam ir tiesības attiekties pieņemt Preci un pienākums nekavējoties informēt pārdevēju. Ja Prece tiek saņemta pakomātā, iespējamie bojājumi un defekti jāfiksē vizuāli (foto) saņemšanas brīdī un par to e-pastā jāinformē Pārdevējs.

20.  Preces nodošana Pircējam notiek saskaņā ar rēķinu un/vai pavadzīmi, kuru paraksta Pircējs. Izmantojot kurjera pakalpojumus, pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu ar preces piegādi, ko apliecina Pircēja paraksts uz kurjera izsniegta dokumenta vai tam speciāli paredzētā ierīcē.

21.  Piegāde pakomātā. Saņemot paku, Pircējs ievēro attiecīgā kurjerdienesta noteikto uzglabāšanas termiņu un izņem sūtījumu līdz tā beigām. Neievērojot šo nosacījumu, visi Interneta veikalam radušies papildus izdevumi tiek pieskaitīti atkārtotas piegādes izdevumiem. Saņemot Pasūtījumu pakomātā, pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Pircējs, izmantojot viņam nosūtīto durvju atvēršanas kodu, izņēmis Pasūtījumu no skapīša.

22.  Interneta veikals nav atbildīgs un nekompensē pircējam jebkādus iespējamos zaudējumus, ja plānotais Preču piegādes termiņš tiek kavēts. Ja šādā gadījumā Pircējs nevēlas gaidīt preču piegādi, tad viņam ir tiesības vienpusējā kārtā atkāpties no Līguma, par to paziņojot Pārdevējam e-pastā. Šajā gadījumā Pircējs nav tiesīgs pieprasīt jebkādu kompensāciju no Pārdevēja. Par normālu preču piegādes termiņu tiek uzskatīts termiņš līdz 30 kalendārajām dienām, izņemot gadījumus, kad Pārdevējs ar Pircēju vienojies atsevišķi par citiem Preču piegādes termiņiem vai to ietekmē dažādi no Pārdevēja neatkarīgi apstākļi.

 

PREČU LIETOŠANA UN KVALITĀTE

23.  Pircēja pienākums ir pirms preces lietošanas rūpīgi iepazīties ar Preces lietošanas instrukciju un to lietot tikai saskaņā ar ražotāja norādījumiem, atbilstoši preces īpašībām un paredzētajiem lietošanas mērķiem.

24.  Preces attēlojums Interneta veikalā informatīvs un var atšķirties no reālās Preces. Interneta veikals negarantē preces atbilstību jebkādām pircēja vēlmēm vai izmantošanas mērķiem. Interneta veikals neuzņemas saistības par defektiem, kas radušies preces nepareizas lietošanas, transportēšanas un/vai glabāšanas rezultātā.

25.  Pretenzijas par preces atbilstību Līguma noteikumiem tiek risinātas saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma normām.

 

CITI NOTEIKUMI

26.  Par Pircēja tiesībām atteikties no Pirkuma, skatīt sadaļu Atteikuma tiesības.

27.  Pircējs piekrīt savu fiziskās personas datu, kas norādīti veicot Pasūtījumu Interneta veikalā, apstrādei Pasūtījuma/Līguma izpildes vajadzībām, tai skaitā, nodošanai trešajām personām piegādes nodrošināšanai.

28.  Interneta veikala vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Izmantojot veikala mājas lapu, Pircējs piekrīt sīkdatņu lietošanai veiktspējas/analītiskiem mērķiem.

29.  Pārdevējs neuzņemas atbildību par jebkādiem izdevumiem un zaudējumiem, kas varētu rasties interneta veikala norādītās informācijas izmantošanas rezultātā vai tīmekļa vietnes vai interneta veikala nepieejamības, darbības pārtraukumu vai traucējumu dēļ. Tas neierobežo Pircēja tiesības saskaņā ar patērētāju tiesību normatīvo aktu prasībām. Gadījumā, ja Interneta veikalā piedāvātā prece nav pieejama, Pircējam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu. Tādā gadījumā Pārdevējs atmaksā Pircējam visu saskaņā ar Līgumu samaksāto naudas summu.

30.  Pircējs uzņemas visus riskus un atbildību par Interneta veikalā veiktajiem Pirkumiem, tajā skaitā preces saņemšanu (pieņemšanu). Piegādājot preci Pircējam, preces zuduma vai bojājuma risks pāriet Pircējam ar brīdi, kad Pircējs vai viņa pārstāvis ir ieguvis preci valdījumā, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.  Lūdzam ņemt vērā, ka temperatūrā, kas zemāka par nulli, preču kvalitāte un īpašības var mainīties, un izvēlēties atbilstošu saņemšanas veidu.

31.  Pārdevējs nav atbildīgs par saistību izpildes kavēšanos vai to nepildīšanu, kas radusies apstākļu un šķēršļu dēļ, kuri ir ārpus Pārdevēja saprātīgas kontroles un, kurus nevarēja saprātīgi paredzēt. Tas ietver streikus, valdības rīkojumus, karadarbību vai nacionālā mēroga ārkārtas stāvokli, vides vai klimata anomālijas, traucējumus interneta darbībā, komunikācijas iekārtu, datoriekārtu un programmatūras atteikšanos, kurjerdienestu piegādi.

32.  Interneta veikalā AVA Cosmetics attēlotais preču saraksts, apraksts, foto un cita informācija ir Interneta veikala īpašums, kuru bez rakstiskas saskaņošanas aizliegts pārpublicēt vai kā citādi izmantot.

33.  Apmeklējot Interneta veikalu un veicot pasūtījumus tajā, Pircējs piekrīt šiem Noteikumiem. Jebkuri jauni pakalpojumi un Interneta veikala funkcionalitātes, attiecas uz šiem Noteikumiem. Interneta veikals ir tiesīgs grozīt publicētos Noteikumus. Pircējam ir pienākums iepazīties ar Noteikumiem pirms Interneta veikala lietošanas un Pasūtījuma veikšanas. Interneta veikala lietošana vai Pasūtījuma veikšana pēc jebkādu Noteikumu izmaiņu publicēšanas šajā vietnē apliecina Pircēja piekrišanu šiem grozījumiem.

34.  Pārdevējs neuzņemas nekādus riskus vai atbildību, ja Pircējs nav iepazinies vai ir nepilnīgi iepazinies ar Noteikumiem un Privātuma politiku.

0
 .